پاندای کونگفوکار ۴ (آواژه) (شیراز)
با دوبله آواژه

شما را به دیدن این برنامه دعوت می‌کند

خلاصه داستان:

پس از سه ماجراجویی مرگبار و شکست‌دادن شرورانی در کلاس جهانی با شجاعتی مثال‌زدنی و مهارت‌های رزمی بی‌نظیر، پو جنجگجوی اژدها از سوی سرنوشت فراخوانده می‌شود تا به او…. کمی استراحت بدهد! چون او برای تبدیل شدن به رهبر معنوی درهٔ صلح، برگزیده شده است…

 

با توجه به اعلام عزای عمومی، اکران به ۱۷ خرداد منتقل گردید.

با دوبلهٔ آواژه 
مدیر دوبلاژ: اشکان صادقی